Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

SV 662/10 Ob-6529/10 , Stran 2772
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 662/10 z dne 8. 10. 2010, so bila: – v zemljiško knjigo še nevpisano stanovanje na naslovu Ulica Otona Župančiča 11, Idrija, z identifikacijsko št. 2357-1272-103, kupljeno od M1, finančna družba, d.d. dne 4. 3. 2005, – v zemljiško knjigo še nevpisano stanovanje, na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja Idrija, z identifikacijsko št. 2358-75-1, kupljeno od Lesne industrije Idrija d.o.o. – v likvidaciji dne 29. 12. 2004, – v zemljiško knjigo še nevpisano stanovanje, na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja Idrija, z identifikacijsko št. 2358-75-2, kupljeno od Lesne industrije Idrija d.o.o. – v likvidaciji dne 29. 12. 2004, last družbe SGI Stanovanjsko gospodarstvo Idrija d.o.o., Kosovelova 9, Idrija, matična številka 5400481000, zastavljena v korist upnice – Zveza bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, matična št. 2048159000, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 310.000,00 EUR s pripadki.