Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

SV 728/10 Ob-6528/10 , Stran 2772
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz Lendave, opravilna številka SV 728/10, z dne 21. 10. 2010, je bilo dvosobno stanovanje, v izmeri 55,80 m2, v deveti etaži večstanovanjske stavbe, z identifikatorjem 1635.ES, na naslovu Tomšičeva ul. 2, 9220 Lendava, ki stoji na parc. št. 1044/3, pod vl. št. 3854, k.o. Lendava, last Duraković Leona, roj. 24. 1. 1970, Tomšičeva ul. 2, 9220 Lendava, ki ga je pridobil na podlagi kupne pogodbe z dne 10. 4. 2006, sklenjene z Žunič Borisom, Tomšičeva ul. 2, 9220 Lendava, kot prodajalcem ter Duraković Leonom, kot kupcem, zastavljeno v korist Nove kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR s pripadki.