Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

SV 738/2010 Ob-6513/10 , Stran 2772
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 738/2010 z dne 22. 10. 2010, je nepremičnina 0659-421-19, v izmeri 104,01 m2, v šesti in sedmi etaži in v prvi etaži shramba, v izmeri 4,50 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ležeče v stavbi na parc. št. 428, k.o. Tabor, na naslovu Valvasorjeva ulica 4, 2000 Maribor, za katerega v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, v lasti Rogač d.o.o., s sedežem v Razvanju, Tržaška cesta 53, 2000 Maribor in zastavljena v korist BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 83.000,00 EUR s pripadki.