Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

SV 2766/10 Ob-6490/10 , Stran 2772
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-2766/10, DK-195/10 z dne 21. 10. 2010, sta bili nepremičnini: – trisobno stanovanje št. 6, v drugem nadstropju, ki se sestoji iz treh sob, dveh kuhinj, kopalnice in WC-ja, predsobe, hodnika in kleti skupaj s solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, delih objektih in napravah v večstanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova 13, Ilirska Bistrica, ki stoji na parc. št. 1867, k.o. Ilirska Bistrica; – štirisobno stanovanje št. 3, v prvem nadstropju, ki se sestoji iz štirih sob, kuhinje in WC-ja, predsobe in kleti skupaj s solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, delih objektih in napravah v večstanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova 13, Ilirska Bistrica, ki stoji na parc. št. 1867, k.o. Ilirska Bistrica, zastavljeni v korist upnice Gorica leasing d.o.o., Nova Gorica – Skupina Nove KBM, s poslovnim naslovom Cesta 25. junija 1j, Kromberk, 5000 Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero vezano na šestmesečni Euribor s fiksnim pribitkom 7,27% odstotne točke letno ter z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter drugimi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila denarne terjatve, z rokom vračila 21. 6. 2021, vknjiži hipoteka ter zaznamuje neposredna izvršljivost terjatve, napram dolžnika Energocommerce E.C. d.o.o., s poslovnim naslovom Roška cesta 2A, 1000 Ljubljana, zanj direktor Miran Planinc.