Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 993/2010 Ob-6514/10 , Stran 2765
I. Na natečaju za izjemno doktorsko delo lahko sodelujejo raziskovalci, ki so uspešno zaključili doktorsko delo v okviru dejavnosti NIB na področju ved o življenju in okolju v študijskem letu 2010/2011 od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011. II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB v letu 2011 podeljena največ ena nagrada NIB za izjemno doktorsko delo. III. Nagrada NIB za izjemno doktorsko delo obsega denarno nagrado v višini 750 EUR neto in svečano listino. IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so: – bibliografija kandidata (največ ena stran A4), (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini); – strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja; – vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)). V. O izboru kandidata za nagrado odloča komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni svet NIB. Kandidati za Nagrado NIB za izjemno doktorsko delo bodo svoje delo predstavili na javni predstavitvi po zaključku natečaja. Predsednik komisije bo določil kraj, čas in način javne predstavitve. Kandidati morajo sodelovanje na predstavitvi potrditi predsedniku komisije. Predstavitvi morajo prisostvovati vsi člani natečajne komisije ali njihovi namestniki. Ocena predstavitve in zagovora dela je sestavni del skupne ocene komisije za posamezno vlogo. Komisija se lahko tudi odloči, da nagrade ne podeli. Odločitev komisije bo javno objavljena jeseni 2011. VI. Natečaj za Nagrado za izjemno doktorsko delo je odprt od dneva objave do 30. 9. 2011. Vloge za Nagrado za izjemno doktorsko delo je potrebno poslati v enem izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Nagrado za izjemno doktorsko delo«, z navedbo pošiljatelja. Nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane. VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo v kadrovski službi Nacionalnega inštituta za biologijo, na elektronskem naslovu: kadrovska.sluzba@nib.si in tel. 05/923-27-07.