Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Št. 395/2010 Ob-6527/10 , Stran 2753
Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 3. 2011. Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa, (s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), – program vodenja zavoda, – opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (nepopolnih vlog ne bomo obravnavali) pošljite v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, s pripisom – Razpis za ravnatelja.« Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.