Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6484/10 , Stran 2752
Svet Vrtca Ledina na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu s svojim sklepom, sprejetim na seji dne 20. 10. 2010, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08, 58/09, 64/09, 65/09). Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5. let. Predviden začetek dela je april 2011. Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih pogojev (obvezna dokazila): – potrdila o izobrazbi, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja zavoda. Kandidati naj skupaj z obveznimi dokazili posredujejo tudi: – kratek življenjepis in – dosedanje delovne izkušnje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki bodo predložili tudi dokazila o pedagoških, vodstvenih, organizacijskih in drugih sposobnostih za uspešno vodenje zavoda (neobvezna dokazila). Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet Vrtca Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana, s pripisom “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.