Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

Ob-6516/10 , Stran 2744
za: predavatelje za program Velnes: – Poslovno sporazumevanje in vodenje, – Strokovna terminologija v angleškem jeziku, – Strokovna terminologija v nemškem jeziku, – Strokovna terminologija v italijanskem jeziku, – Praktično izobraževanje, – Ekonomika in podjetništvo, – Poslovna informatika s statistiko, – Pravni predpisi, – Trženje storitev, – Uvod v turizem in destinacijski menedžment, – Velnes in velneška dejavnost, – Upravljanje in poslovanje velneških centrov, – Oblikovanje in trženje velneških proizvodov, – Osnove zdravega prehranjevanja, – Kulinarika za vitalnost, – Osnove gibanja in športne aktivnosti, – Športna animacija in osebno trenerstvo, – Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj, – Menedžment stresa in metode sproščanja, – Principi lepotne in telesne nege ter higiene, – Stilno svetovanje in pravila vedenja; inštruktorje za program Velnes: – Poslovna informatika s statistiko, – Upravljanje in poslovanje velneških centrov, – Oblikovanje in trženje velneških proizvodov, – Osnove zdravega prehranjevanja, – Kulinarika za vitalnost, – Osnove gibanja in športne aktivnosti, – Športna animacija in osebno trenerstvo, – Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj, – Menedžment stresa in metode sproščanja, – Principi lepotne in telesne nege ter higiene, – Stilno svetovanje in pravila vedenja; laborante za program Velnes: – Osnove zdravega prehranjevanja, – Kulinarika za vitalnost. Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole morajo upoštevati zahteve Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole in dosegati merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). Kandidati za posamezna strokovna področja morajo ustrezati tudi zahtevam Internega pravilnika o potrebnih znanjih predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja Velnes. Pravilnik in merila so objavljeni na spletni povezavi: http://www.vsgt-mb.si (Obvestila/Razpisi). Prijavi na razpis je potrebno priložiti: – osebno prijavo z navedbo predmetov, za katere kandidira, – življenjepis, – kopijo univerzitetne diplome, – kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva), – kopijo potrdila o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva), – kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj, – dokazila o dosežkih na področju izobraževanja oziroma kopijo imenovanja v naziv svetnik (v skladu z merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole), – dokazila o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu z merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole). Natančna seznanitev s pogoji za imenovanje in zahtevano dokumentacijo je možna na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor, z oznako »Razpis za predavatelje«. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/320-23-07, od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure ali na elektronskem naslovu: knjiznica@vsgt-mb.si.