Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

SV 521/10 Ob-6358/10 , Stran 2713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 521/10 z dne 7. 5. 2010, je bilo 3-sobno stanovanje št. 14, v I. nadstropju, v izmeri 75,11 m2, stavba stoječa na parc. št. 90/1, št. 91/1, št. 91/5 ter št. 91/9, vse vpisane v zk. vl. 1095, k.o. Hraše, last Bubnič Dragice, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice družbe z omejeno odgovornostjo GSI d.o.o., s sedežem v Bertokih, Sermin št. 8A v maksimalni višini 250.000,00 EUR glavnice s pripadki, z nominalno fiksno obr. mero 6,80% letno, s končnim rokom vračila 6. 5. 2011 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz Pogodbe o kratkoročnem kreditu št. PG-1713125/10 z dne 6. 5. 2010 s klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe Nova kreditna banka Maribor d.d., m. št. 5860580, ID za DDV SI94314527, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja št. 4 ter v višini 405.000,00 EUR glavnice s pripadki, z obr. mero sestavljeno iz 6M Euriborja +4,50% letno, s končnim rokom vračila 18. 4. 2020 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. PG-2702816/10 z dne 6. 5. 2010 s klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe Nova kreditna banka Maribor d.d., m. št. 5860580, ID za DDV SI94314527, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja št. 4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti