Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 10-020-000374 Ob-6344/10 , Stran 2703
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vloge za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS – ITU-T Rec. J.150) v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz in namerava izdati odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji: A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz z največjo pasovno širino 400MHz. B) Največja dovoljena spektralna gostota pretoka moči (ang. spectral power flux density (pfd)) je predpisana z dokumentom ITU RR AP30 in znaša v smereh sprejema satelita -138dB(W/(m2.27MHz)) in v ostalih smereh -108dB(W/(m2.27MHz)). C) Agencija je prejela vloge za naslednja območja pokrivanja: C1) Občine: Železniki, Cerkno in južni del Občine Škofja Loka. C2) Občine: Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Šenčur, severni del Občine Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Tržič, Vodice in Vrhnika (Osrednji del Slovenije – 28 občin). C3) Občina: Tolmin. C4) Občine: Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče - Slivnica, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lenart, Ljutomer, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Puconci, Rače - Fram, Radenci, Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Zavrč, Žetale (severo-vzhodni del Slovenije – 65 občin). V C1 je razpoložljiv frekvenčni pas širine 400 MHz, v C2 je razpoložljiv pas širine 260 MHz, v C3 je razpoložljiv pas širine 800 MHz in v C4 je razpoložljiv pas širine 400 MHz. Kot je določeno v točki A, se lahko enemu operaterju dodeli največja pasovna širina 400MHz. Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijske frekvence pod navedenimi pogoji, da v štiridesetih dneh od objave tega javnega poziva oddajo vloge za dodelitev radijskih frekvenc, ki so predmet te objave. V vlogi naj vlagatelj navede območje pokrivanja za katero izraža interes (C1, C2, C3 in/ali C4). V vlogi lahko vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka 4). Morebitne predloge o višini plačila za uporabo radijske frekvence bo Agencija obravnavala kot zaupne. Kolikor Agencija v štiridesetih dneh ne prejme dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je na območju mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, ki so predmet te objave. Če Agencija v roku prejme dodatne vloge in na območju ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže in objavi javni razpis za dodelitev radijske frekvence.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti