Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 10-2063 Ob-6342/10 , Stran 2694
1. Predmet prodaje: 300 MHz NMR spektrometer. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov: maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih karakteristik prodajane opreme pa prof. dr. Janez Košmrlj, tel. 01/24-19-256, elektronski naslov: janez.kosmrlj@fkkt.uni-lj.si. 5. Ogled 300 MHz NMR spektrometra je možen od 25. do 26. oktobra 2010 med 9. in 12. uro, na naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5/pritličje, laboratorij 113, 1000 Ljubljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za 300 MHz NMR spektrometer – Ne odpiraj« na sedež prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. novembra 2010 do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe in – ponudbeno ceno za nakup 300 MHz NMR spektrometra. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. 300 MHz NMR spektrometer bo prodan po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino ter v 90 dneh po plačilu kupnine 300 MHz NMR spektrometer odstraniti iz prostorov in zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Kupec 300 MHz NMR spektrometra je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve 300 MHz NMR spektrometra iz prostorov prodajalca ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti