Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 011-8/2010/17 Ob-6407/10 , Stran 2693
1. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja javni poziv za predlaganje članov v Upravni odbor Instituta informacijskih znanosti. Predmet poziva je zbiranje predlogov za imenovanje štirih predstavnikov ustanovitelja ter sedmih predstavnikov ostalih upravičenih predlagateljev. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 2. Na podlagi Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (IZUM, Uradni list RS, št. 71/02), ki v 7. členu določa, da Upravni odbor šteje 11 članov, imenuje Vlada Republike Slovenije enega člana na predlog Ministrstva za šolstvo in šport, enega člana na predlog Ministrstva za kulturo, dva člana na predlog Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, enega člana na predlog univerz, po enega člana na predlog nacionalne knjižnice, splošnih knjižnic, specialnih knjižnic, javnih raziskovalnih zavodov in enega člana na predlog zaposlenih v IZUM-u. Predloge za članstvo v Upravnem odboru IZUM podajo upravičeni predlagatelji. 3. Upravičeni predlagatelji so: – Ministrstvo za šolstvo in šport – za predstavnika ustanovitelja, – Ministrstvo za kulturo – za predstavnika ustanovitelja, – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – za predstavnika ustanovitelja, – univerze, – nacionalne, splošne, šolske in specialne knjižnice, – javni raziskovalni zavodi in – Institut informacijskih znanosti. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo poziva upravičene predlagatelje, da posredujejo predloge kandidatov za imenovanje v Upravni odbor IZUM. 4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije. V predlogu mora biti razvidno od katerega upravičenega predlagatelja, navedenega v 3. točki tega poziva, je kandidat predlagan. 5. Za posameznega predlaganega kandidata predstavnika ustanovitelja mora upravičeni predlagatelj predložiti naslednje podatke: – življenjepis kandidata v europass obliki, – izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo, – izjavo, da članstvo kandidata ni v konfliktu interesov, – izjavo kandidata, da izpolnjuje zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člana v organu upravljanja, – izjavo kandidata o dovoljenju obdelave in uporabe njegovih osebnih podatkov izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja, – kandidatov koncept delovanja v organu upravljanja javnega zavoda ter – predlagateljevo kratko utemeljitev predloga. 6. Prejete predloge predstavnikov ustanovitelja bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na podlagi Poslovnika kadrovsko-akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije, št. 029-42/2009/2 z dne 14. 5. 2009, posredovalo v obravnavo Kadrovsko – akreditacijskemu svetu na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije. 7. Predloge posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, (kandidati za UO IZUM), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 8. Predloge za člana v Upravnem odboru IZUM je treba poslati v 15 dneh od dneva objave javnega poziva. 9. Predlagani kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. 10. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti