Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 9000-2/2010-3 Ob-6445/10 , Stran 2692
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri Celju na podlagi 2. sklepa 2. redne seje Sveta Centra za socialno delo Šentjur pri Celju, z dne 13. 10. 2010, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice (v nadaljnjem besedilu: direktor) Centra za socialno delo Šentjur pri Celju, in sicer po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) in 23., 24., 25., 26., 27., 28. in 29. člena Statuta Centra za socialno delo Šentjur pri Celju ter 5. in 6. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Šentjur pri Celju z dne 8. 6. 2006. Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva in – da ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alineje, je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najpozneje v letu dni od začetka opravljanja nalog direktorja ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. Kandidati morajo priložiti vizijo razvoja CSD oziroma programske usmeritve. Pričetek dela je dne 1. 4. 2011. Mandat direktorja traja pet let. Ponudbe z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj pošljejo kandidati na naslov: Svet Centra za socialno delo Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur, z oznako Ne odpiraj – razpis za direktorja. Ponudbe brez vseh ustreznih dokazil bodo zavrnjene. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti