Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 562/2010 Ob-5918/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz Ljubljane, opr. št. 562/2010 z dne 17. 9. 2010, je bila nepremičnina z ident. št. 1737-729-6, k.o. Tabor, (trenutno vpisana v podvložku št. 2410/1, parc. št. 9999/9903, k.o. Tabor), ki je v naravi stanovanje, v skupni izmeri 67,40 m2, v večstanovanjski zgradbi v Ljubljani, Prečna ulica 2, ki se nahaja na parc. št. 2542, vl. št. 2410, k.o. Tabor, ki je last dolžnika in zastavitelja Pinvest d.o.o., Prešernov trg 1, 1000 Ljubljana, MŠ: 1821083000, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 6. 2010, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor in obrestni pribitek v višini 3.75% letno, s končno zapadlostjo 17. 9. 2015, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 12. členu pogodbe o kreditu št. 212296-003, v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ: 5026237000.

AAA Zlata odličnost