Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 601/10 Ob-5917/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 601/10, z dne 17. 9. 2010, sta: 1. nepremičnina, stanovanje št. 2, v skupni izmeri 31,45 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe, Ruška cesta 77, Maribor, stoječe na parc. št. 1365, k.o. Studenci, katere lastnik do celote je Fadilj Hasani, stanujoč Ruška cesta 77, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe, z dne 4. 10. 2004 in 2. nepremičnina, stanovanje št. 18, v skupni izmeri 71,76 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, Ruška cesta 77, Maribor, stoječe na parc. št. 1365, k.o. Studenci, katere lastnik do celote je Fadilj Hasani, stanujoč Ruška cesta 77, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe, z dne 14. 12. 2004, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Fadilja Hasanija, Ruška cesta 77, 2000 Maribor, Esata Bislimija, Ulica Veljka Vlahovića 27, 2000 Maribor in Alija Bislimija, Obrežna ulica 23, 2000 Maribor, v višini 23.500,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost