Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 850/10 Ob-5916/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 850/10 z dne 17. 9. 2010, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 3, v izmeri 63,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Golnik 55, 4204 Golnik, s številko stavbe 1, v k.o. Golnik (2087-1), stoječi na parc. št. 368/5, k.o. Golnik, Okrajnega sodišča v Kranju, last Lilijane Dodič, Golnik 55, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 789 z dne 16. 6. 1993, zastavljeno v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 5, MŠ: 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor + 2,55% letno, z odplačilom kredita v 180 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade do dne 30. 9. 2025, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost