Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 2371/10 Ob-5861/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-2371/10 DK-184/10 z dne 15. 9. 2010, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno stanovanje št. 16, v skupni izmeri 76,51 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Osenjakva ulica 8, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1591 in parc. št. 1595, vpisani v k.o. Slape, in je na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 1993, številka 1428/02-žp sklenjene med Hegler Igorjem, roj. 11. 8. 1964, stanujočim Osenjakova ulica 8, Ljubljana, kot kupcem, in RS Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, zastavljeno v korist Ivanković Filipa, roj. 28. 11. 1964, stanujočega Beblerjev trg 14, Ljubljana EMŠO 2811964500237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 €, s pripadki, napram dolžniku Hegler Igorju, stanujočem Osenjakova ulica 8, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost