Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 790/2010 Ob-5860/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 790/2010 z dne 14. 9. 2010, je bilo dvosobno stanovanje št. 37, v skupni izmeri 60,19 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Dežmanova ulica 3, 4248 Lesce, katerega lastnica je Bilajac Nerka, stanujoča Dežmanova ul. 3, 4248 Lesce, ki stoji na parc. št. 90/20, pripisani pri vl. št. 1661, k.o. Hraše 2155, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter zemljiščem, zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d., Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR, s pp., z zapadlostjo 18. 9. 2035.

AAA Zlata odličnost