Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 961/2010 Ob-5859/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 961/2010 z dne 15. 9. 2010, je enosobno stanovanje številka 7, v pritličju, v skupni izmeri 50,20 m2, na naslovu Trg Miloša Zidanška 2, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 1060/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1403, katastrska občina Tabor, katere lastnik je Mitja Maraševič, EMŠO 2408970500738, stanujoča Cirknica 29, Šentilj v Slovenskih goricah, do celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe številka 217-105/2004-02/03, z dne 15. 1. 2005, sklenjene s prodajalko Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, in zastavnim dolžnikom kot kupcem, zastavljeno v korist Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, pp.

AAA Zlata odličnost