Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 643/2010 Ob-5858/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 643/2010 z dne 16. 9. 2010, je bilo zastavljeno stanovanje, št. 1, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu, Cesta v Rovte 16, 4270 Jesenice, z ident št. stavbe 313, stoječi na parc. št. 20, k.o. Javorniški Rovt, last zastavitelja Tifeta Mušića, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 11. 2007, vse v korist osebe z imenom: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka: 5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 15.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost