Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

SV 625/2010 Ob-5857/10 , Stran 2507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 625/2010, z dne 15. 9. 2010, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ilirska cesta 9 A, Jesenice, stoječe na parc. št. 802/1 in parc. št. 804/3, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,68 m2, last zastaviteljice Asime Pajalić, Ulica Franca Jerala 6, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠO: 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost