Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Ob-5971/10 , Stran 2498
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), 18.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10), Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, – najmanj deset let delovnih izkušenj pridobljenih z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji alineji, od tega najmanj sedem let vodstvenih izkušenj, – osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika, – je strokovnjak na področju dela agencije, – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – aktivno mora obvladati uradni jezik. Prijavi je potrebno priložiti: – dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, – življenjepis, – program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje. Direktorja agencije imenuje vlada, na predlog sveta agencije. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa« na naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi. Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Živa Zor, tel. 01/478-82-78.

AAA Zlata odličnost