Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 2174/10 Ob-5914/10 , Stran 2496
Na podlagi 19., 29., 33. in 34. člena Statuta Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in v skladu s sprejetim sklepom na seji dne 16. 9. 2010, Svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za prosto delovno mesto direktorja Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik (m/ž). 1. Kandidat za direktorja doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo), – najmanj pet let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga bo moral opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona, – ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu 2. Predložen program dela Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik. 3. Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana, z oznako »za razpis direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost