Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

Št. 193/10 Ob-5904/10 , Stran 2496
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših Lendava-Idősebb Polgárok Otthona Lendva in sklepa Sveta zavoda z dne 16. 9. 2010, Svet zavoda Doma starejših Lendava-Idősebb Polgárok Otthona Lendva razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice zavoda. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, ter najmanj pet let delovnih izkušenj, – višja strokovna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po zakonu iz socialnega varstva, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, – predložiti mora vizijo razvoja in program dela zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Mandat bo začel predvidoma teči s 30. 12. 2010, po predhodnem soglasju ministra za delo družino in socialne zadeve. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, o dosedanjem delu s kratkim življenjepisom in vizijo, ter programom dela zavoda je potrebno vložiti najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Dom starejših Lendava-Idősebb Polgárok Otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava-Lendva, z oznako »Svet zavoda – za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

AAA Zlata odličnost