Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

SV 549/2010 Ob-5113/10 , Stran 2173
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 549/2010 z dne 6. 8. 2010, je bilo stanovanje št. 11, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 18, stoječi na parc. št. 187/8, k.o. Jesenice, last zastaviteljev Igorja Primožiča, Ulica Staneta Bokala 3, Jesenice in Vesne Brlek, Cesta maršala Tita 94, Jesenice – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6. 1999, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu 14, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost