Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

SV 1434/2010 Ob-5112/10 , Stran 2173
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1434/2010 z dne 5. 8. 2010, je stanovanje št. 34, v izmeri 94,03 m2, v II. nadstropju, Gregorčičeva ulica 25, 2000 Maribor, ki stoji na parceli, številka 1481, k.o. 657 Maribor-Grad ter garažni boks številka 21, v izmeri 14,50 m2, Gregorčičeva ulica 25, 2000 Maribor, ki stoji na parcelah, številka 1480/2, 1486/1, 1485/1, 1482, 1381, 1382, 1384, 1484, 1379, 1483, 1492/2, 1383, 1380, 1287/2, 1289, 1288/2, 1281, 1378/2, 1481 in 1291/2, k.o. 657 Maribor-Grad, last zastavitelja Osmanović Jasmina, zastavljeno v korist upnice NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost