Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

SV 275/10 Ob-5101/10 , Stran 2173
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 275/10 z dne 6. 8. 2010, zastavitelj Emil Rojc, rojen 6. 7. 1958, EMŠO: 0607958500329, stanujoč Ulica Toneta Tomšiča 12, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini – stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Tomšičeva 5, (sedaj ulica Toneta Tomšiča) Ilirska Bistrica, v izmeri 25,70 m2, in obsega sobo, v izmeri 15,27 m2, kuhinjo, v izmeri 1,11 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,53 m2, predsobo, v izmeri 2,56 m2 in drvarnico, v izmeri 2,25 m2, s pritiklinami ki spadajo k temu stanovanju, večstanovanjska stavba stoji na parceli št. 3165, vpisani v z.k. vl. št. 532, k.o. Trnovo, številka stavbe 996, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 28.000,00 EUR, kar je čista vrednost kredita, z rokom zapadlosti terjatve 18. 9. 2028 in s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero kredita 3-mesečni Euribor + 2.40% letno na dan odobritve kredita dne 2. 8. 2010 znaša 3-mesečni Euribor + 2.40%, pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 3.30%, ki je spremenljiva, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist upnice: SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.

AAA Zlata odličnost