Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

SV 845/2010 Ob-5093/10 , Stran 2173
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 845/2010 z dne 5. 8. 2010, je trisobno stanovanje številka 11, v skupni izmeri 88,36 m2, od tega 54,83 m2 v podstrešni etaži in 33,53 m2 v medetaži nad podstrešnim nivojem, ki se nahaja v mansardi, večstanovanjske hiše, na naslovu Gregorčičeva ulica 012, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 1280/2, katastrska občina Maribor Grad, ki je last Krivograd Rije, EMŠO 1601960505597, stanujoče Gregorčičeva ulica 012, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 8. 2010, sklenjene med Krivograd Urško kot prodajalko in Krivograd Rijo kot kupovalko, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 4. 1997, sklenjene z Miglar Robertom in Miglar Vrabl Majo kot prodajalcema in Krivograd Rijo in Krivograd Urško kot kupovalkama, pogodbe številka 52/86-258/88-premož./podstr. z dne 17. 5. 1988, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Maribor in Miglar Robertom in Vrabl Majo, pogodbe številka 464-23/86-11/4-VA, z dne 30. 6. 1986, sklenjene med Občino Maribor Rotovž in Stanovanjsko zadrugo Maribor ter dodatka k pogodbi številka 464-23/86-11/4-VA, z dne --.--.----, sklenjenega med Občino Maribor Rotovž in Stanovanjsko zadrugo Maribor, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 37.700,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost