Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5130/10 , Stran 2170
Likvidacijski upravitelj družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, je dne 30. 7. 2010 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Dušan Goršek, Robindvor 130, 2370 Dravograd. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/27477 z dne 4. 8. 2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 60 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likividaciji, Likvidacijski upravitelj Dušan Goršek, Magistrova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost