Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5116/10 , Stran 2159
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 13. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 23/09) objavlja razpis za prosto mesto mladega raziskovalca (MR) v Centru za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov (m/ž). 1. Prosto mesto MR je razpisano na raziskovalnem področju biomedicine, pri izbranem mentorju (ARRS) prof. dr. Vladki Čurin Šerbec, univ. dipl. kem. 2. Skladno z 18. in 19. členom Pravilnika (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 23/09) mora kandidat/ka za MR izpolnjevati naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije (RS); – tuje državljanstvo s pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani RS; – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če je kandidat/ka že vpisan na podiplomski študij ali je končal magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je kandidat/ka brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že opravil/a študijski program za pridobitev magisterija, je starost lahko 30 let; – če je kandidat/ka izbrabil/a porodniški oziroma starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta; enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost; – kandidati/ke, ki so bili že financirani v programu MR, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. 3. Merila za ocenjevanje kandidatov so: – povprečna ocena dodiplomskega študija, – že končan magisterij, – vpis na podiplomski študij, – prejete nagrade oziroma priznanja, – objavljeni članki, – sodelovanje pri raziskovalnem delu. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 5 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 6, z obvezno oznako na ovojnici »Javni razpis za prosto mesto mladega raziskovalca 2010 – Ne odpiraj«. Izbor kandidatov/k bo opravil ZTM v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev in podal pisne ocene glede na merila, navedena v tem razpisu. Delovno razmerje z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili za določen čas (za čas usposabljanja – največ 3 leta in 6 mesecev), nastop dela pa bo z začetkom financiranja Agencije za raziskovalno dejavnost RS (predvidoma 1. oktobra 2010).

AAA Zlata odličnost