Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 110-99/2010 Ob-5083/10 , Stran 2158
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 87/09): – 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru. Razpisni pogoji: V skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega državnega tožilca. V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 Odl. US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

AAA Zlata odličnost