Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 99 Ob-5081/10 , Stran 2158
Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 12. 2010. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, doseženem nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta), potrdilo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) in program vodenja zavoda, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku«.

AAA Zlata odličnost