Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5131/10 , Stran 2151
Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje najmanj še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri, – pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih, – znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika, – sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo. Nadzorni svet bo izmed pravočasno prispelih in popolnih vlog imenoval predsednika/-co uprave. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 14 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, s pripisom »Ne odpiraj – nadzorni svet – razpis za predsednika/-co uprave.« Če kandidat/-ka želi, da je njegova/-na prijava na razpis zaprta za javnost, mora to v svoji vlogi označiti. Upoštevale se bodo samo popolne in pravočasno prispele prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v roku osmih dni po imenovanju. K vlogi je potrebno priložiti: 1. življenjepis, 2. overjeno kopijo diplome, 3. potrdilo o delovnih izkušnjah, 4. program dela in razvoja družbe za obdobje štirih let, 5. potrdilo o znanju slovenskega jezika oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 6. dokazilo o znanju tujega jezika, 7. potrdilo o nekaznovanosti, 8. potrdilo, da zoper kandidata/-ko ne poteka kazenski postopek, 9. izjavo, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju kandidata/-ke. Dokazila k točkam 7., 8. in 9. ne smejo biti starejša od treh mesecev.

AAA Zlata odličnost