Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5087/10 , Stran 2150
1. vodje Centra za validacijske tehnologije in analitiko m/ž (CVTA), 2. vodje Laboratorija za biosintezo in biotransformacijo m/ž (L11). Vodjo laboratorija imenuje direktor, ob mnenju znanstvenega sveta in soglasju upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta, in je po končanem mandatu lahko znova imenovan. Vodjo centra imenuje direktor, upoštevajoč zahteve akta o ustanovitvi centra in mnenje programskega organa centra. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – doktorat znanosti, – mednarodno primerljivi raziskovalni (za vodjo laboratorija) oziroma tehnološko-razvojni rezultati (za vodjo centra) v zadnjih petih letih, – izpolnjevanje pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti), – vodstvene in organizacijske sposobnosti. Prijava mora vsebovati: – življenjepis in bibliografske podatke, – program delovanja oziroma usmeritve za delo centra oziroma laboratorija. Informacije so kandidatom na voljo pri direktorju Kemijskega inštituta po tel. 01/47-60-210. Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite do 28. 8. 2010 na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis CVTA – 2011« oziroma »Razpis L11 – 2011«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi.

AAA Zlata odličnost