Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

SV 538/2010 Ob-5067/10 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 538/2010 z dne 4. 8. 2010, je bila nepremičnina, z ident. št. 2175-254-14, del stavbe, s številko 14.E – stanovanje št. 14, Ulica Staneta Bokala 11, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 195/4, k.o. Jesenice, last zastavitelja Ivana Krulića, stanujočega na Jesenicah, Podkočna 4, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.500,00 EUR s pripadki.