Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

SV 685/2010 Ob-5062/10 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 685/2010 z dne 2. 8. 2010, je bilo stanovanje št. 2 B2, v skupni izmeri 59,79 m2, v kletni etaži večstanovanjske stavbe, s št. ID 0881, na naslovu Dežmanova ulica 4, 4248 Lesce, ki stoji na parc. št. 90/13, ki je pripisana pri vl. št. 1601, k.o. Hraše – 2155, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno s strani zastaviteljice Kordež Lidije, stanujoče Kumerdejeva ul. 4, 4260 Bled, v korist UniCredit Banke Slovenije d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 220.500,00 CHF, s pp. z zapadlostjo 31. 5. 2033.