Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 338/2010 Ob-5007/10 , Stran 2110
Razpisna komisija Lekarne Sevnica, na podlagi sklepa sveta zavoda in 31. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) lekarne Sevnica. Direktor bo opravljal naloge poslovnega in strokovnega direktorja. Mandat traja štiri leta. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri, – da ima opravljen strokovni izpit, – da ima pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, – da ima organizacijske sposobnosti. Poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev, morajo kandidati priložiti tudi kratek opis dosedanjega dela in svoj pogled na dejavnost zavoda in razvoj lekarniške dejavnosti v Občini Sevnica. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, z oznako »Za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju oziroma po sprejetem soglasju ustanoviteljice.