Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

SV 482/10 Ob-4407/10 , Stran 1821
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 482/10 z dne 1. 7. 2010, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 8, v izmeri 213,71 m2, ki se nahaja v pritličju objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41, in poslovni prostor št. 2b, v izmeri 166,52 m2, ki se nahaja v kletni etaži objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41, kar vse je zastaviteljica družba Meta Tobak, trgovina in storitve d.o.o., matična št. 1765221, s sedežem na naslovu Pristaniška ulica 008, 2000 Maribor, kot kupcem pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 22. 12. 2006, med prodajalcem Makedonija - Trade d.o.o. in kupcem družbo Meta Tobak d.o.o., prodajne pogodbe št. 430-00-106/01-2, z dne 24. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem RS-Ministrstvo za obrambo in kupcem Makedonija - Trade d.o.o. in prodajne pogodbe št. 430-00-105/01-2, z dne 24. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem RS-Ministrstvo za obrambo in kupcem Makedonija - Trade d.o.o., zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 15.913,91 EUR, s pripadki in nespremenljivo obrestno mero v višini 7,20% letno, z zamudnimi obrestmi v višini 9,00% letno; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita v 3 obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega 9. v mesecu in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 9. 9. 2010 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz IX. točke kreditne pogodbe z reg. št. 4071-LD/10160/00125/KA.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti