Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

SV 481/10 Ob-4406/10 , Stran 1821
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 481/10 z dne 1. 7. 2010, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 8, v izmeri 213,71 m2, ki se nahaja v pritličju objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41, in poslovni prostor št. 2b, v izmeri 166,52 m2, ki se nahaja v kletni etaži objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41, kar vse je zastaviteljica družba Meta Tobak, trgovina in storitve d.o.o., matična št. 1765221, s sedežem na naslovu Pristaniška ulica 008, 2000 Maribor, kot kupcem pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 22. 12. 2006 med prodajalcem Makedonija - Trade d.o.o. in kupcem družbo Meta Tobak d.o.o., prodajne pogodbe št. 430-00-106/01-2, z dne 24. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem RS-Ministrstvo za obrambo in kupcem Makedonija - Trade d.o.o. in prodajne pogodbe št. 430-00-105/01-2, z dne 24. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem RS-Ministrstvo za obrambo in kupcem Makedonija - Trade d.o.o., zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do družbe dolžnice v okviru maksimalnega zneska, ki izvira iz pogodbe za klasični limit na poslovnem računu z reg. št. 4071-022800255367463-KL-117/10-KA, v višini 20.856,00 EUR, in v vseh glavnih in stranskih obveznostih, z vsemi obrestmi in vsemi pripadki, ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom veljavnosti oziroma zapadlosti limita do vključno dne 24. 9. 2010, do najvišjega zneska 20.856,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini 7,80% letno in je ves čas trajanja kredita fiksna; z zamudnimi obrestmi v primeru prekoračitve limita v višini 9,00%; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z rokom veljavnosti oziroma zapadlosti limita do vključno dne 24. 9. 2010 – oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz točke VIII. Pogodbe za klasični limit na poslovnem računu z reg. št. 4071-022800255367463-KL-117/10-KA.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti