Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

SV 687/2010 Ob-4404/10 , Stran 1821
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 687/2010 z dne 29. 6. 2010, so bile nepremičnine, in sicer: – dve stanovanji, v dvoriščnem delu večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor – Grad, in sicer enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 36,31 m2 ter enosobno stanovanje, v prvem nadstropju, v izmeri 30,06 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem skupnih prostorov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti ter pripadajočim solastniškim deležem funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000 do 1/1, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 1. 12. 1997, in pripadajočim dodatkom k menjalni pogodbi z dne 20. 4. 1999, – šest stanovanj, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor – Grad, in sicer: – enosobno stanovanje v nadstropju, v izmeri 41,05 m2, – dvosobno stanovanje v nadstropju, v izmeri 47,30 m2, – dvosobno stanovanje v nadstropju, v izmeri 41,20 m2, – enosobno stanovanje v nadstropju, v izmeri 35,29 m2, – enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 26,89 m2 ter – enosobno stanovanje – garsonjera v pritličju, v izmeri 24,20 m2, vse skupaj s pripadajočimi solastninskimi deleži funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 20. 4. 1999, – dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v izmeri 47,67 m2, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 15. 3. 2001, – stanovanje št. 005, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376/1 in 1376/2, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 52,97 m2, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Žibrat Jožefo in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 25. 11. 2003, – stanovanje številka 006, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 16,45 m2, ter pripadajočimi solastniškimi deleži na skupnih prostorih in delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču omenjene stanovanjske stavbe v Mariboru, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Mlakar Simono, ki jo je zastopal Vollmeier Danilo in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 19. 8. 1997, in pripadajočega dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 26. 8. 1997, – stanovanje številka 14, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 51,66 m2, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Krstić Dafino in Krstić Zoranom ter Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 29. 5. 2000, – stanovanje številka 002, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 44,37 m2, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000 do 1/1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja številka 002, na Barvarski ulici 007, sklenjene med Marković Svetislavo in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 18. 10. 2000, – stanovanje št. 12, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ul. 7, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 50,71 m2, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Terezijo Medved in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 12. 6. 2001, zastavljene v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 076, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve zoper dolžnika Gospodarstvo rast d.o.o., s sedežem Slovenska ulica 017, 2000 Maribor, in zastavitelja Nadškofijo Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, v znesku 5.368.423,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti