Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Ob-4410/10 , Stran 1809
Skladno z določbami 629. člena in 586. člena ZGD-1 uprava družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, matična številka: 5048915000 (v nadaljevanju: Prenosna družba) ter direktor in prokurist družbe Gorenjski tisk storitve, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična številka 5637538000 (v nadaljevanju: prevzemna družba), katere firma in poslovni naslov se je pred preimenovanjem glasila: ADM, trgovina, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Kadunčeva cesta 1B, Grosuplje, obveščajo, da je bila dne 29. 6. 2010, Okrožnemu sodišču v Kranju predložena Pogodba o izčlenitvi in prevzemu, sklenjena dne 24. 6. 2010, v obliki notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja z opr. št. SV 408/10, s katero prenosna družba prenaša del svojega premoženja na prevzemno družbo. Pogodbo je pregledal nadzorni svet prenosne družbe ter poslovodstvo prevzemne družbe. O soglasju za izčlenitev s prevzemom bo skupščina prenosne družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., odločala dne 17. 8. 2010. Delničarjem družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d. je na sedežu družbe, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, vsaj delovnik, od 8. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine družbe, na voljo dokumentacija, skladna z zahtevami 586. člena ZGD-1, in sicer: – Pogodba o izčlenitvi in prevzemu s prilogami; – letna poročila prevzemne in prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta; – skupno poročilo uprave prenosne družbe in poslovodstva prevzemne družbe o izčlenitvi s prevzemom; – poročilo nadzornega sveta prenosne družbe o pregledu izčlenitve; – poročilo pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, Ljubljana o pregledu izčlenitve s prevzemom z dne 24. 6. 2010. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa zgoraj navedene dokumentacije, ki mu ga družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi. Vsak upnik in svet delavcev je upravičen do brezplačnega prepisa Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki mu ga družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, zagotovi najkasneje naslednji delovni dan, po podani zahtevi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti