Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 0230-0001/2010-13 Ob-4412/10 , Stran 1801
I. Občina Slovenske Konjice Ime in sedež: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Predmet prodaje so: a) Červar: apartma, v izmeri 63,47 m2, parc. št. 752, vl. št. 3072, k.o. Poreč, na naslovu Ulica Ružmarin 28, Červar. Apartma tvori v pritličju hodnik, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo, kopalnico in dvema spalnicama ter dvema terasama v pritličju. V mansardi je spalnica. Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980. Vpis v zemljiško knjigo je urejen. Izhodiščna cena je 111.267,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 11.126,70 EUR. b) Cres: apartma D1.2 4/P, v izmeri 21,40 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica. Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter balkon v pritličju počitniškega objekta. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 24.118,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 2.411,80 EUR. c) Cres: apartma C2 6/P, v izmeri 39,00 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica. Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter balkon v pritličju počitniškega objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 46.332,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 4.633,20 EUR. II. Občina Vitanje Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Predmet prodaje je: a) Cres: apartma D1.2 4/S, v izmeri 23,35 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica. Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter teraso v kletnih prostorih počitniškega objekta. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 29.796,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 2.979,60 EUR. III. Občina Zreče Ime in sedež: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Predmet prodaje je: a) Cres: apartma D1.2 4/I, v izmeri 34,89 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica. Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC, dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo ter balkon v prvem nadstropju počitniškega objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica. Apartma je eden od treh apartmajev počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta 1984. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 42.253,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 4.225,30 EUR. IV. Pogoji prodaje: 1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene z najugodnejšimi ponudniki po načelu »videno – kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi vsaka občina za svojo nepremičnino, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec. 2. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR: – Občine Slovenske Konjice: SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0131 4010 0003 434, – Občine Vitanje: SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 01337 0100003568, sklic: 2009-478-0005, – Občine Zreče: SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0134 4010 0003 613. 3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije in ki v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine. 5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi oznakami: – za počitniški objekt v Červarju: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Červar«, – za apartma D1.2 4/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres D1.2 4/P«, – za apartma C2 6/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres C2 6/P«, – za apartma D1.2 4/S na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres D1.2 4/S«, – za apartma D1.2 4/I na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres D1.2 4/I«. 6. Ponudbo ponudniki vložijo na tisti občini, ki prodaja nepremičnino, in sicer v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice, Občine Vitanje in Občine Zreče oziroma po pošti na naslednje naslove: – Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, – Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, – Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje ime/ naziv in naslov/sedež. Odpiranje ponudb za Červar, Cres D1.2 4/P in C2 6/P bo v ponedeljek, 26. 7. 2010, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Odpiranje ponudb za Cres D1.2 4/S bo v ponedeljek, 26. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Odpiranje ponudb za Cres D1.2 4/I bo v ponedeljek, 26. 7. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena. 7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 26. 7. 2010, do 11. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice, Občine Vitanje in Občine Zreče, najkasneje do 26. 7. 2010, do 11. ure, ne glede na vrsto dospetja. 8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin nosi kupec. 9. Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Kontaktne osebe za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini so: – Alojz Pačnik, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, e-pošta: alojz.pacnik@slovenskekonjice.si ali po tel. 03/757-33-64; – Srečko Fijavž, Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, e-pošta: srecko.fijavz@vitanje.si ali po tel. 03/757-43-55; – Aleksandra Godec Mavhar, Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, e-pošta: sandra.godec@zrece.eu ali po tel. 03/757-17-20 in Polona Matevžič, e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po tel. 03/757-17-05. Kontaktna oseba za informacije o predmetnih nepremičninah je: – za Červar: Trav d.o.o., tel. 00385/52/43-66-18 ali mobitel: 00385/091/535-53-23; – za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav d.o.o., tel. 00385/51/57-41-69 ali mobitel: 00385/98/260-757. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, oglasnih deskah in na spletnih straneh Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si, Občine Vitanje: www.vitanje.si in Občine Zreče: www.zrece.eu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti