Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Ob-3267/10 , Stran 1132
Sklep družbenika o prenehanju družbe z redno likvidacijo (druga alinea prvega odstavka 521. člena ZGD-1) pri družbi: RTS podjetje za raziskavo trga in svetovanje d.o.o., vpisani v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, matična številka: 5635128000; Družbenik: Franc Žaucer, Ulica pod gradom 24, 2360 Radlje ob Dravi, je kot edini družbenik družbe dne 13. 4. 2010, sprejel sklep; 1. Zoper družbo RTS d.o.o., Koroška cesta 61/A, 2360 Radlje ob Dravi, se začne postopek njene likvidacije. 2. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register, družba v svoji firmi uporablja pristavek “v likvidaciji”. 3. Za likvidacijskega upravitelja se določi edini družbenik Franc Žaucer, Ulica pod gradom 24, 2360 Radlje ob Dravi. 4. Upniki morajo svoje terjatve do družbe prijaviti na naslov: RTS d.o.o. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj, Koroška cesta 61/A, 2360 Radlje ob Dravi, v roku 30 dni od objave sklepa o začetku postopka likvidacije v Uradnem listu RS. 5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do nagrade ter povrnitve stroškov v skladu s Pravilnikom o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08).