Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 110-44/2010 Ob-3195/10 , Stran 1115
Na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04), Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, razpisuje 30.000 EUR za štipendije, to je okvirno 10 štipendij za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za pridobitev znanstvenega naziva magister znanosti in znanstvenega naziva doktor znanosti po nebolonjskem študijskem programu in za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti po bolonjskem študijskem programu v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) v Republiki Sloveniji ali za pridobitev ustreznega enakovrednega naziva na študijskem programu izven Republike Slovenije. Najvišji znesek, ki ga bo ministrstvo dodelilo kot štipendijo, je 3.000 EUR. Kandidirajo lahko sodniki, državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, državni pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo pogoje oziroma so pripravljeni prevzeti obveznosti, določene z Zakonom o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) in Pravilnikom o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04). Rok za prijavo je 15. junij 2010. Prijava mora vsebovati: – osebne podatke kandidata (osebno ime, datum in kraj rojstva, poštni naslov na katerega je dosegljiv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontaktno telefonsko številko) z življenjepisom, naziv funkcije, ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to funkcijo opravlja; – podatke o času opravljanja funkcije kandidata pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo; – program študija, iz katerega je razvidna vsebina, izvajalec, študijski načrt in stroški študija; – specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino štipendije; – dokazilo o vpisu na študij in – dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju. Na podlagi pisne izjave kandidata lahko podatke iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka pridobi Ministrstvo za pravosodje. Na podlagi zbranih popolnih prijav bo ministrstvo določilo obseg sredstev za štipendije za posamezne pravosodne organe. Pri tem bo upoštevalo naslednje kriterije: – število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu; – število popolnih prijav iz posameznega pravosodnega organa. O podelitvi štipendije bo za sodnike odločal Sodni svet, za državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev Državno tožilski svet in za državne pravobranilce in pomočnike državnih pravobranilcev generalni državni pravobranilec. Pred odločitvijo bodo navedeni organi pridobili mnenje predstojnika posameznega organa ter upoštevali naslednja merila: – potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju; – število dosedaj podeljenih štipendij za kandidata; – povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela; – število že opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti; – čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo; – dosedanje kandidatovo publicistično delo in strokovno dejavnost; – izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje; – oceno kandidatove službe oziroma dela. Višino štipendije bo določilo Ministrstvo za pravosodje v okviru sredstev, določenih za posamezen pravosoden organ, ob upoštevanju predloga kandidata in pristojnega organa iz prejšnjega odstavka. Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo štipendijske pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti