Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 671/2010 Ob-3145/10 , Stran 1077
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 671/2010, z dne 4. 5. 2010, je bilo zastavljeno stanovanje št. 25, v izmeri 72.88 m2, z ID št. 1734-1533-12, v šestem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, stoječe na parc. št. 1244/44, 1244/45, 1244/46, 1470/10, 1470/11, 1470/12 in 1470/13, vse k.o. 1734 Ježica, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v lasti Zmaga Grošlja, na podlagi »Prodajne pogodbe«, z dne 29. 7. 1992, in sicer v korist upnika Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR s pripadki, s pogodbeno letno obrestno mero v višini 6.75%, z zapadlostjo zadnjega obroka dne 20. 5. 2025 in z možnostjo predčasnega odpoklica upnika.

AAA Zlata odličnost