Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 714/2010 Ob-3113/10 , Stran 1076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 714/2010 z dne 28. 4. 2010, je stanovanje št. 6, v 2. nadstropju, v V. etaži – del stavbe št. 77, v izmeri 110,37 m2 in kletni prostor št. 64 v 1. kletni etaži, v izmeri 13,70 m2 ter kletna shramba št. 64, v 2. kletni etaži, v izmeri 10,27 m2, vse v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Maistrova ul. 12, (št. stavbe 877), ki stoji na parc. št. 934/2, k.o. 657 Maribor - grad, last zastaviteljice Gerbec Danice do celote, na temelju prodajne pogodbe z dne 8. 4. 2010, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 120.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost