Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 352/10 Ob-3039/10 , Stran 1076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja opr. št. SV 352/10 z dne 29. 4. 2010, je stanovanje št. 1, v neto tlorisni površini 47,38 m2, ki se nahaja v drugi etaži stanovanjske stavbe Kebetova ulica 20, 4000 Kranj, s št. stavbe 303, v k.o. Kranj (2100-303), stoječe na parc. št. 941/21, k.o. Kranj, Okrajnega sodišča v Kranju, z ident. št. dela stavbe 2100-303-1, v lasti Hermana Uraniča, Hrastje 98, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1. 2010, sklenjene s prodajalcema Igorjem in Vesno Praća, obema Kebetova ulica 20, Kranj, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 2,350%, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 5. 2018 in z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.

AAA Zlata odličnost