Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 343/2010 Ob-3038/10 , Stran 1076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz Celja, opr. št. SV 343/2010 z dne 29. 4. 2010, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina in sicer: nepremičnina, del stavbe – stanovanje v mansardnem delu stavbe, ki obsega 2 sobi, kuhinjo, WC, predsobo in klet v približni izmeri 54,00 m2, na naslovu Gosposka ulica 18, 3000 Celje, stoječi na parceli št. 2394, k.o. Celje, last Gajšek Jureta, stanujoč Gotovlje 173c, pošta 3310 Žalec, zastavljena v korist imetnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5067/0068720-00, v znesku 50.500,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita 1. 5. 2035, z obrestno mero: 3-mesečni EURIBOR in pribitek 2,900% odstotne točke, kar za prvo obrestno obdobje skupaj znaša 3,534% letno, z efektivno obrestno mero 3,670%, z možnostjo predčasne zapadlosti kredita določene v 11. členu pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5067/0068720-00, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost