Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 164/10 Ob-3035/10 , Stran 1076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 164/10, z dne 23. 4. 2010, je nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo stanovanje z ID št. 1886-446-102.E, številka 2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše, z naslovom Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 47, v izmeri 56,40 m2, ID stavbe 1886-446, stoječe na parc. št. 415, k.o. Zagorje – mesto, katerega solastnika sta vsak do 1 Mateja Remic in Alojz Zakonjšek, oba stanujoča Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 47, zastavljeno s hipoteko na podlagi hipotekarno kreditne pogodbe št. 987201-001, z dne 20. 4. 2010 za zavarovanje terjatve v višini 32.490,00 EUR, dobo vračanja 180 mesecev in končno zapadlostjo zadnjega obroka v plačilo dne 18. 5. 2025, z nominalno obrestno mero kredita 3-mesečni EURIBOR + 2,60% letno, ki je spremenljiva in znaša na dan odobritve kredita dne 20. 4. 2010 3,244% in efektivno obrestno mero 3,46% letno, z zamudnimi obrestmi ter vsemi stroški, pripadki in event. stroški, ki bi jih imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist: SKB BANKA, d. d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237000.

AAA Zlata odličnost