Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Ob-3023/10 , Stran 1060
Svet centra za socialno delo Cerknica, razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2) ter 27. člena Statuta Centra za socialno delo Cerknica in sprememb in dopolnitev z dne 15. 6. 2006 in sklepa 6. seje Sveta zavoda z dne, 25. 2. 2010, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Cerknica. Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57., in 58. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in začne teči po tem, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju. Nastop mandata je z 8. 12. 2010. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere z morebitnimi referencami pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet Centra za socialno delo Cerknica, Partizanska cesta 2 a, 1380 Cerknica, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«, v roku 10 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost